2017-05-30 10:16:53

ORGANSKI UZGOJ VOĆA U ŠKOLI

   U okviru višegodišnjeg projekta „Organski uzgoj voća“,učenici 1. i 2. razreda kroz godišnja doba redovno prate voćke i vinovu lozu koje smo zasadili 2015. godine. Tako smo krenuli u  obilazak naših voćaka i orezivanje vinove loze.Na licu mesta ponovili smo  gradivo „ Od sadnje do ploda“. Učenici su dobro zapamtili šta sve treba uraditi da bi zasadili voćku, kako treba održavati voćke i brinuti o njima. Najpre smo obišli naše višnje i utvrdili da lepo rastu i napreduju. Zatim smo obišli nasade vinove loze, prebrojali ih i utvrdili da su svi čokoti na broju i da brzo rastu. Nastavili smo produblјivati znanje o uzgoju vinove loze. Naučili smo da lozu treba orezivati. Kako se, kada i zašto orezuje vinova loza objasnio nam je i pokazao domar škole. I sami učenici su učestvovali u orezivanju vinove loze. Neki učenici  su orezivali lozu, a neki  su pomagali u sakuplјanju orezanih vrhova i grana vinove loze. Potom smo ponovili naučeno gradivo, zalili lozu i srećni što smo bogatiji za jedno novo znanje vratili se u učionice.

 


Osnovna škola Trpinja