2019-09-27 11:32:00

USPEŠNA AKCIJA SAKUPLJANJA STAROG PAPIRA

U utorak, 24.9.2019. godine provedena je još jedna akcija sakupljanja starog papira u našoj školi. Kao i prijašnjih godina, cilj akcije je motivacija i edukacija najmlađih o korisnosti sakupljanja starog papira te zaštita šuma jer se sakupljenom jednom tonom starog papira od seče spasi 20 stabala. Papir je sirovina koja se izvrsno reciklira i na taj način vraća u svakodnevnu upotrebu čime se štedi energija, čuvaju šume i značajno smanjuje onečišćenje vode i zraka.

U ovoj akciji rezultat sakuplјanja starog papira je sledeći:

1. razred – 112 kg 

2. razred – 40 kg 

3. razred – 31 kg

4. razred – 48.5 kg

5. razred – 73 kg

6. razred – 101 kg

7. razred – 33 kg

8. razred – 52.5 kg

Škola – 601  kg

            Ukupno je sakuplјeno 1092 kg starog papira.

Svi učenici i radnici škole doprineli su akciji donoseći stari papir, a uvidom u sakupljeno ustanovljeno je da je 1. razred sakupio najviše papira te im kao najmlađima upućujemo posebne čestitke.

Još jednom, hvala svima koji su doprinijeli ovoj akciji na bilo koji način. Do iduće godine sakupljajte stari papir negde u kutijama kod kuće, pa ga donesite u školu u sledećoj akciji koju ćemo organizovati u drugom polugodištu.

Veselimo se novim akcijama koje ćemo podržati za čišće, zdravije i mirisnije sutra!!!

  

Veće učenika i ekolozi


Osnovna škola Trpinja