2019-10-25 10:50:00

TERENSKA NASTAVA EKO CENTAR ZLATNA GREDA

Dana 24.10.2019. organizovali smo terensku nastavu - posetu Eko centru Zlatna greda. Učenici od prvog do osmog razreda su sa svojim nastavnicima pošli put Kopačeva u jutarnjim časovima.

Po dolasku u Eko centar Zlatna greda usledilo je upoznavanje i razgledanje samog centra. Zatim su učenike podelili u dve grupe. Prvu grupu činili su učenici petog, šestog, sedmog i osmog razreda. Drugu grupu činili su učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda.
     Prva grupa je nakon kratkog dogovora i instrukcija animatora Adrenalinskog parka krenula u avanturu osvajanja kontrolnih tornjeva, dok je druga grupa imala radionice gde su kroz timske igre i zabavu otkrili  jedan novi svet, uživali u prirodi i shvatili zašto je treba čuvati. Nakon toga je usledio ručak, a posle ručka grupe su se zamenile.
   
     U Trpinju smo se vratili u popodnevnim časovima, veoma zadovoljni i puni utisaka. 


Osnovna škola Trpinja