2020-11-09 11:51:48

AKCIJA SAKUPLJANJA STAROG PAPIRA

       Tokom prve polovine meseca oktobra, provedena je još jedna akcija sakupljanja starog papira u našoj školi. Kao i prijašnjih godina, cilj akcije je motivacija i edukacija najmlađih o korisnosti sakupljanja starog papira te zaštita šuma jer se sakupljenom jednom tonom starog papira od seče spasi 20 stabala. Papir je sirovina koja se izvrsno reciklira i na taj način vraća u svakodnevnu upotrebu čime se štedi energija, čuvaju šume i značajno smanjuje onečišćenje vode i zraka.

U ovoj akciji rezultat sakuplјanja starog papira je sledeći:

1. razred – 156 kg 

2. razred – 54 kg 

3. razred – 63 kg

4. razred – 29,9 kg

5. razred – 70 kg

6. razred – 85 kg

7. razred – 65,5 kg

8. razred – 28 kg

Škola – 800 kg

            Ukupno je sakuplјena      1351     kg starog papira.

Svi učenici i radnici škole doprineli su akciji donoseći stari papir, a uvidom u sakupljeno ustanovljeno je da je 1. razred sakupio najviše papira te im kao najmlađima upućujemo posebne čestitke.

Još jednom, hvala svima koji su doprinijeli ovoj akciji na bilo koji način. Do iduće godine sakupljajte stari papir negde u kutijama kod kuće, pa ga donesite u školu u sledećoj akciji koju ćemo organizovati u drugom polugodištu.

Veselimo se novim akcijama koje ćemo podržati za čišće, zdravije i mirisnije sutra!!!


Osnovna škola Trpinja