2021-12-02 13:24:58

NASTAVLJA SE PROJEKAT "ČITALAC MESECA"

Godina 2021. proglašena je godinom čitanja pa se tako i naša škola uključila u provođenje aktivnosti koje podstiču čitanje. Bibliotekarka škole zajedno sa pedagogicom osmislile su aktivnost pod nazivom “Čitalac meseca“. U ovoj aktivnosti učestvuju svi učenici razredne nastave.

Ovom aktivnošću želi da se poradi na boljem čitanju, tačnijem, bržem i izražajnijem, bogaćenju rečnika i učenju novih reči. Takođe, učenici će se upoznati sa različitim vrstama tekstova i njihovim sadržajima.

Učenicima je tekstove za čitanje podelila bibliotekarka i uputila ih na čitanje kod kuće, a u školi smo zajedno proverili čitanje svakog učenika koji je čitao naglas. Bibliotekarka i pedagogica vodile su beleške i savetodavno pristupile svakom učeniku kako bi čitanje bilo što bolje i uspešnije.

U mesecu novembru  kao najbolji čitaoci izabrani su: Andrija Palić (2.r.), Sergej Kuzmanović (3. r) i Ivana Dragaš (4.r.)

Čestitamo!


Osnovna škola Trpinja